TEXEL

Het eiland Texel is het grootste Nederlandse Waddeneiland. Het behoort tot de provincie Noord-Holland. De gemeente Texel beslaat het gehele eiland plus het onbewoonde eilandje Noorderhaaks.
De naam van het eiland is al terug te vinden in de historische gouw Texla. De oppervlakte van de gemeente is 585,96 km≤ waarvan het grootste gedeelte (416,14 km≤) binnen- en buitenwater, het landoppervlak is slechts ongeveer 170 km≤. De gemiddelde lengte van Texel is 20 km en de gemiddelde breedte 8 km.
Texel heeft 13.678 inwoners (1 februari 2012, bron: CBS). Van de beroepsbevolking van ruim 3500 mensen werkt ca. 17% in de landbouw. De eerste bewoning van Texel vond mogelijk plaats tijdens het Mesolithicum (8000-4500 v. Chr); archeologen hebben daarvoor aanwijzingen gevonden.In 1415 kreeg het gehele eiland stadsrechten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©2021 Afiena Ottervanger